Aleksandra_Pomagam_01

Aleksandra ma 35 lat. Od 11 roku życia jest osobą niewidomą z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji. Ola cierpi też na wiele innych schorzeń – powikłań po leczeniu guza mózgu. Od kilku lat stale pogarsza się także jej słuch. Bardzo prosimy o pomoc w zakupie aparatów słuchowych, które będą dla Oli prawdziwym „oknem na świat”.

***

Aleksandra_Pomagam_03Aleksandra zachorowała w wieku 8 lat, rozpoznano u niej guza mózgu (czaszkogardlaka), przeszła skomplikowaną operację i przebyła radioterapię w wyniku której straciła wzrok. W wieku 15 lat musiała być ponownie operowana z powodu nawrotu choroby – guz zaczął odrastać. Wtedy ponownie przeszła radioterapię, która spowodowała kolejne powikłania; w wieku 23 lat pojawiło się wodogłowie, założono Oli zastawkę do ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie Aleksandra stale przyjmuje leki z powodu niedoczynności przysadki mózgowej, która jest przyczyną niedoczynności kory nadnerczy, niedoczynności tarczycy, moczówki prostej i padaczki.

Ola kontaktuje się ze światem z pomocą dotyku i słuchu. Znaczne osłabienie tego drugiego zmysły powoduje, że nie może samodzielnie poruszać się po ulicy pomimo odbytego szkolenia. Nie może prowadzić wspierających ja rozmów przez telefon z przyjaciółmi co potęguje jej poczucie izolacji. Nie może też słuchać muzyki i książek co było dla niej dotąd wielką radością.

Aleksandra_Pomagam_02

Aleksandra ma poczucie gwałtownie narastającej niepełnosprawności, choć jej ręce i nogi są sprawne. Mieszka z mamą, która się nią opiekuje. Panie utrzymują się z renty Oli i emerytury mamy. Wydatki na leki są tak duże, że nie stać ich na zakup aparatu słuchowego, który umożliwiłby Aleksandrze kontakt ze światem i powrót do w miarę czynnego życia.

  • Cel zbiórki:  sfinansowanie zakupu aparatu słuchowego dla  niewidomej Aleksandry, która cierpi na postępujący zanik słuchu
  • Czas zbiórki: 8 września – 15 października 2015 r.

 

728x90_wesprzyj_pomagam3

103%Zebrano 3654zł z 3554zł