pomagam

Cel zbiórki: pomoc bezdomnym przebywającym w miejscach odosobnionych – zaopatrzenie w ciepłe koce, odzież, gorący posiłek, pomoc medyczną.

Czas trwania zbiórki: 15 listopada 2016 – 28 lutego 2017 r.

„Dzień dobry, czy wszyscy żyją?…” Pod tym niepokojącym, ale autentycznym hasłem rozpoczynamy tegoroczną, jesienno-zimową akcję pomocy osobom bezdomnym, które przebywają nieraz w dramatycznie złych warunkach poza schroniskami i noclegowniami. Wyspecjalizowane patrole Straży Miejskiej docierają okresowo do większości z nich, jednak nie zawsze udaje się zdążyć na czas. Mimo starań podjętych przez różne ośrodki pomocy, w ubiegłym roku zmarło w całej Polsce z wychłodzenia, wycieńczenia i komplikacji z tym związanych, ponad 100 osób. W tym sezonie chcemy kontynuować ubiegłoroczną akcje „Trochę ciepła dla bezdomnego”, która przyniosła nadzwyczajny odzew społeczeństwa Warszawy i wymierną pomoc w postaci ciepłych śpiworów, polarów, butów, koców i termosów dla większości z bezdomnych, do których udało nam się wraz ze Strażą Miejską dotrzeć. Ponieważ tu chodzi o życie i przetrwanie najtrudniejszego dla nich czasu, a bywa to nieraz wielką niewiadomą, nazwaliśmy tegoroczną akcję używając słów członków patroli Straży Miejskiej, które jesienią i zimą przyjeżdżają do mieszkańców pustostanów, działkowych altanek a nawet szałasów i namiotów pod śniegiem i pytają– „Dzień dobry, czy wszyscy żyją?…”.

dsc_0097

We wspólnej akcji Caritas Polska i Straży Miejskiej m.st. Warszawy , która rozpoczyna się 15 listopada i potrwa do końca lutego 2017 r., będziemy zaopatrywać bezdomnych, którzy z różnych powodów nie są objęci zorganizowaną, instytucjonalną pomocą, w ciepłe koce i odzież, dwa razy w tygodniu w gorący posiłek bez względu na temperaturę otoczenia oraz w niezbędną pomoc medyczna i pielęgniarską. W patrolach będą uczestniczyli również przygotowani i wyposażeni studenci Wydziału Ratownictwa Uniwersytetu Medycznego, którzy przeprowadzą rozpoznanie stanu zdrowia i w razie potrzeby będą dokonywać opatrunków potrzebującym takiej pomocy.

W trudniejszych przypadkach pacjenci będą przewożeni do Przychodni Lekarze Nadziei lub do szpitala.

dsc_0206

Na zakup środków żywnościowych w czasie trwania akcji, koców, ciepłej odzieży, środków opatrunkowych, wyposażenia dla ratowników, leków i medykamentów potrzebujemy 31 760 zł.

Niech każdy, komu nie jest obojętny los cierpiącego w opuszczeniu człowieka, bez względu na przyczynę bezdomności czy okoliczności życiowego zagubienia, wesprze naszą zbiórkę. Ponieważ każde życie jest bezcenne.

127%Zebrano 40236zł z 31760złModli się 69 osób-722 dni do końca akcjiWsparło nas 126 osób