Łaźnia dusz

Łaźnia dusz

622

W tym roku ruszył pilotażowy projekt Miasta Stołecznego Warszawy i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, który ma na celu pomoc w utrzymaniu higieny osobom bezdomnym i ubogim. Bezdomni mają możliwość skorzystania z mobilnej łaźni, gdzie codziennie mogą się umyć, a nawet ostrzyc.

Część z nich zapomniała w ogóle jak to się robi, dlatego projekt ten sięga daleko głębiej niż tylko do tych zwykłych czynności – do zachowania ludzkiej godności. Zapraszamy do wysłuchania reportażu radiowego Pawła Kęski „Łaźnia dusz” i do przeczytania artykułu o tym samym tytule w tygodniku „Niedziela”:
http://www.polskieradio.pl/7/3040/Artykul/1876517,Laznia-dusz-reportaz-Pawla-Keski

http://niedziela.pl/artykul/132597/nd/Laznia-dusz

Zbiórkę na środki czystości dla łaźni prowadzimy tutaj:

https://pomagam.caritas.pl/wspomozmy-dzialalnosc-lazni/

Najnowsze zbiórki