13040923_1006782086054479_8016975607495226399_o

Cel: proteza ręki

Czas trwania zbiórki: 24 luty – 31 maja 2016 r.

Mateusz ma 32 lata. W lipcu 2015 roku miał poważny wypadek podczas obsługi prasy do zgniatania folii. Lewa ręka została zmiażdżona. Przepływ krwi został przerwany. Mateusz bardzo szybko trafił pod opiekę specjalistów. Niestety martwica tkanek przebiegła bardzo szybko. Przywrócenie krążenia w ręce zakończyło się niepowodzeniem. Lewa ręka została amputowana w okolicy barkowej.

Mateusz zawsze był bardzo aktywnym człowiekiem. Ukończył zasadniczą szkołę zawodową, zdobywając zawód mechanika samochodowego. Jest człowiekiem pracowitym, żadnej pracy się nie boi. Pracował w zakładzie produkującym opakowania tekturowe, w firmach ogólnobudowlanych oraz zakładzie segregacji odpadów wtórnych. Pracując jako operator prasy w zakładzie segregującym odpady, doznał tego nieszczęśliwego wypadku.

Potwierdzony koszt protezy ręki dla Mateusza jest bardzo wysoki i wynosi 135 000 zł. Badanie impulsów nerwowych w pozostałych mięśniach kikuta dało kwalifikację do zastosowania protezy biomedycznej – z ruchomymi stawami, sterowanymi za  pomocą impulsów nerwowych. Wspólnymi siłami możemy pomóc Mateuszowi kupić tą protezę, która pomoże mu wrócić do normalnego życia. W tym konkretnym przypadku goni nas również czas, bo Mateusz zdobył część środków przez PFRON i może je stracić, jeżeli nie zbierze całej kwoty do końca maja.

13047953_1008188245913863_1258734052554652943_o

Mateusz obecnie żyję z renty, która wynosi 700 zł miesięcznie. W sierpniu 2015 roku Mateusz złożył wniosek do PFRON o dofinansowanie na zakup protezy. Udało mu się spełnić wszystkie wymagania i uzyskał dofinansowanie w wysokości 26 000 zł. PFRON dał mu jednak 6 – miesięczny okres na rozliczenie się z dofinansowania, do końca maja 2016 roku. Jeśli w tym okresie Mateusz nie zakupi protezy, będzie musiał zwrócić całe dofinansowanie. Na następne nie będzie miał już szans.

Obecnie Mateuszowi i jego rodzinie udało się zebrać 14 000 zł. Wraz z dotacją ta kwota wynosi 40 000 zł do zakupu protezy brakuje jeszcze około 90 000 zł. Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie Mateusza w jego potrzebie i chorobie, bo tylko razem możemy zebrać tak dużą sumę pieniędzy w tak krótkim czasie.

24%Zebrano 21769zł z 90000zł