Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy dla Mai Ficek

Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy dla Mai Ficek

3590

Dla Mai zbieraliśmy tu: http://pomagam.caritas.pl/pomozmy-mai-poznawac-swiat/

Podziękowanie za zbiórkę pieniędzy dla Mai Ficek

Z całego serca pragniemy podziękować Caritas oraz wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie finansowe oraz modlitwę za Maję. Dzięki Wam jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Otrzymana od Państwa kwota pieniędzy ułatwi nam dalsze kosztowne leczenie oraz rehabilitację naszego dziecka. Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, modlitwę, wsparcie, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

Z wyrazami szacunku
Rodzice Mai Ficek
1

Najnowsze zbiórki