stas4

Cel zbiórki: zakup busu do przewozu osób niepełnosprawnych

Czas trwania zbiórki: 15.02 – 31.05.2017

Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie zwraca się z prośbą o wsparcie zakupu nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. W naszym Domu przebywa 116 mieszkańców. W chwili obecnej samochód przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych posiadany przez Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie, z racji wieku ( Bus Transit, rok zakupu 2005 ) oraz awaryjności – nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb transportowych mieszkańców Domu.

Większość mieszkańców – ze względu na stan zdrowia – zmuszona jest do korzystania z placówek podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych, położonych częstokroć poza granicami Cieszyna. Z wyżej wymienionych powodów nie są możliwe wyjazdy posiadanym pojazdem poza najbliższą okolicę, co uniemożliwia mieszkańcom uczestnictwo w zajęciach i warsztatach, odbywających się w miejscach położonych w większej odległości od domu. Tym samym ograniczone jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, związanych z integracją z innymi osobami niepełnosprawnymi oraz zaspokajanie ich potrzeb odnośnie odbywania wycieczek w miejsca pozwalające na przyjemne spędzenie przez mieszkańców czasu wolnego np. parków zabaw i rozrywki, gór etc.

Stasiu_2

Na zdjęciu jest Pan Stasiu, podopieczny ośrodka, narysował nowy samochód

Zakup nowego samochodu – zwiększy bezpieczeństwo przejazdu naszych mieszkańców oraz w znacznym stopniu zwiększona zostanie mobilność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie. Zakup nowego pojazdu pozwoli na przewóz mieszkańców, do poradni lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznych, do wybranych placówek rehabilitacyjnych, urzędów administracji samorządowej oraz innych. Zainteresowanym mieszkańcom Domu umożliwi uczestnictwo w przeznaczonych dla nich imprezach kulturalnych i rozrywkowych, jak również udział w warsztatach i innych formach integracji z mieszkańcami domów pomocy społecznej współpracujących z Domem Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie. W chwili obecnej – brak nam 35.000,- zł (cena samochodu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych: 155.000,-zł).

Będziemy wdzięczni za każdy finansowy dar.

18%Zebrano 6162zł z 35000zł