Zamknięcie akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”

Zamknięcie akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”

452

D Z I Ę K U J E M Y !

Zakończyliśmy trzecią edycję jesienno-zimowej akcji pomocy bezdomnym „Trochę ciepła dla bezdomnego”. Dzięki Państwa ofiarności i zaangażowaniu udało się zebrać prawie całą potrzebną kwotę na jej prowadzenie. Od grudnia do marca patrole Straży Miejskiej rozwiozły 2.980 litry pożywnej gorącej zupy, przygotowywanej dwa razy w tygodniu przez kuchnie Caritas, 600 par wełnianych skarpet, sto ciepłych koców. Stałe, gorące posiłki przed nocą otrzymywało około 400 osób bezdomnych, przebywających nieraz w trudno dostępnych miejscach na terenie wszystkich dzielnic aglomeracji warszawskiej. Do podziękowań dołączamy wyrazy uznania za zaangażowanie i postawę dla członków patroli Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

(js)

Najnowsze zbiórki