1

Cel zbiórki: środki na półroczną specjalistyczną rehabilitację, która ma na celu przeciwdziałania następstwom porażenia czterokończynowego

Czas trwania zbiórki: 01.09.2017 – 31.12.2018

Mam na imię Gabriela, mam 57 lat, od urodzenia mieszkam w Płocku wraz z 78 – letnią matką.

W dniu 13 sierpnia 2014 roku na skutek pęknięcia tętniaka mózgu doznałam krwawienia podpajęczynówkowego z krwiakiem śródmózgowym, wodogłowia pokrwotocznego, padaczki uogólnionej objawowej, sepsy oraz innych chorób współistniejących.

W przeciągu 1 miesiąca przeszłam 5 operacji neurochirurgicznych, które nie przyniosły znacznej poprawy.

Obecnie jestem osobą leżącą, całkowicie uzależnioną od opieki osób trzecich. Jestem ubezwłasnowolniona, posiadam stały stopień niepełnosprawności.

Wymagam stałej rehabilitacji celem przeciwdziałania inwalidyzacji i następstwom porażenia czterokończynowego. Terapia zakłada całodobową opiekę, współpracę rodziny, lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz logopedy.

W trakcie mojej terapii zastosowanie mają metody fizjoterapeutyczne takie jak Ndt Bobath dla dorosłych i Vojta dla dorosłych. Terapie te przystosowane są dla pacjenta z zaburzeniami Cun rozwiązujące problemy zaburzeń funkcji, ruchu i tonusu mm, w której kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchu. Ponadto moja terapia jest urozmaicona pracą na cyberoku, które osobiście bardzo lubię.

Koszt takiej rehabilitacji na dzień dzisiejszy wynosi 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100) na miesiąc i w znaczny sposób przekracza zdolności finansowe mojej rodziny. Do tego dochodzą koszty całodobowej opieki, lekarstw, produkty specjalistycznego żywienia oraz środki higieniczne.

3Przed chorobą byłam osobą sprawną, pełną życia, energiczną oraz wrażliwą na krzywdę innych ludzi. Nigdy nikomu nie odmówiłam pomocy…

Dlatego też zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc w zebraniu środków pieniężnych tak bardzo potrzebnych do mojego codziennego funkcjonowania oraz rehabilitacji. Pomóżcie mi znowu żyć normalnie…

101%Zebrano 36506zł z 36000złModli się 106 osób-51 dni do końca akcjiWsparło nas 68 osób