mariusz

Cel zbiórki: zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym i windą  FOREST 3 lift

Czas trwania zbiórki: 28.06 – 17.11.2017 r

Mariusz choruje od 14 roku życia na dystrofię mięśniową oraz szmer przygodny tętnicy płucnej (zanik mięśni obręczowo-kończynowych). Dystrofia mięśniowa to choroba, która objawia się osłabieniem wszystkich mięśni, a następnie ich zanikiem. Jak wiemy organizm człowieka potrzebuje zdrowych mięśni, brak ich powoduje że człowiek staje się rośliną. To właśnie dolega Mariuszowi – pewne partie mięśni przestają funkcjonować – sam bez pomocy osób drugich nie funkcjonuje. Mariusza nie jest już w stanie samodzielnie się poruszać. Posiada wózek elektryczny, używany, który zakupili rodzice. Jednakże jest problem z podnoszeniem syna do pionu, waży on 93 kg.

Rodzina Pana Mariusza to 5 osób, tylko 1 członek rodziny jest zdrowy. Ojciec Zbigniew – jest nosicielem dystrofii mięśniowej, przeszedł operację kręgosłupa w 1999 r. Leczy się neurologicznie i ortopedycznie. Matka Danuta obecnie przebywa na rencie chorobowej. Choruje na nowotwór złośliwy. Siostra Monika – choruje na to samo, co brat (dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa postępująca). Tylko brat Paweł jest zdrowy. Miesięczne wydatki na rehabilitację i transport nie wystarczają na zakupienie wózka dla Pana Mariusza. Taki wózek ułatwiłby uzyskanie przez niego niezależności i zapewniłby spokój ducha dla rodziców.

Mariusz od 2015 r. pracuje w Integracyjnym Klubie Sportowym „ATAK”, gdzie jest dowożony do pracy samochodem. Samochód dostosowany jest do potrzeb Mariusza. Ma specjalne krzesło, które kupili mu rodzice. Praca Mariusza to praca biurowa – sam porusza się po biurze, odpychając się nogami, sięga po dokumenty umieszczone wyżej, sam je odkłada. Krzesło, o którym mowa rodzice wożą codziennie do pracy a potem do domu. Rodzice starają się, aby mu zapewnić przyjazne warunki, dostosowane do potrzeb syna. Często organizują wycieczki w plener, aby Mariusz pobył w innym otoczeniu i z innymi ludźmi, aby mógł poczuć się bardziej samodzielny i wolny. Taką szansą dla niego jest właśnie zakup nowego wózka elektrycznego, który zapewni mu możliwość poruszania się o własnych siłach.

załącznik1

Dlatego bardzo prosimy ludzi dobrej woli o pomoc w zakupie wózka Forest 3 lift. Każde wsparcie tej zbiórki będzie mieć znaczenie! Z góry dziękujemy!

31%Zebrano 7503zł z 24038złModli się 10 osób-387 dni do końca akcjiWsparło nas 46 osób